Nasiona kwalifikowane "Ciechseed"

Gorczyca

GORCZYCA BIAŁA

jako roślina oleista odgrywa w Polsce dużą rolę w płodozmianie jak też w przemyśle rolno – spożywczym. Jej nasiona, dzięki zawartości olejku gorczycznego, służą do produkcji musztardy. Wartość płodozmianowa tego gatunku uwidacznia się przede wszystkim kilkunastoprocentową zwyżką plonu rośliny następczej. Szczególnie przydatną do uprawy w naszych warunkach klimatyczno – glebowych jest reprodukowana przez PN Ciechseed odmiana BARKA, wykazująca duże działanie mątwikobójcze. Pole po jej zbiorze jest przez kilka lat wolne od mątwika burakowego i ziemniakowego, co odgrywa szczególną rolę w płodozmianach z dużym udziałem roślin z grupy okopowych. Uprawia się ją też jako roślinę podpierającą w grochu lub w mieszankach pastewnych oraz w czystym siewie jako roślinę pastewną i na zielony nawóz.

SIEW:

przy kontraktowanej uprawie na nasiona powinien być wykonany możliwie wcześnie (pierwsza połowa siewu zbóż jarych), gdyż roślina ta kiełkuje już przy temperaturze 1° C. Najlepsze wyniki uzyskuje się uprawiając gorczycę po roślinach strączkowych, ziemniakach, zbożowych. Niedopuszczalny jest siew na stanowisku po roślinach z rodziny krzyżowych ze względu na duże ryzyko porażenia przez pchełki ziemne oraz na glebach kwaśnych. ILOŚĆ SIEWU to 10 kg zaprawionych nasion na 1 ha sianych w rozstawie 25 – 33 cm i na głębokość ok.2 cm. Dopuszczalny jest też siew rzutowy.

UPRAWA ROLI

pod gorczycę białą nie odbiega niczym szczególnym jak pod rzepak jary. Ze względu na jej krótki okres wegetacji nie stosuje się pod nią obornika, wykorzystywanego lepiej przez inne rośliny. Orientacyjne dawki nawozów, w zależności od przedplonu i żyzności gleby, wynoszą: N 60-80 kg/ha, P2O5 30-50 kg/ha, K2O 60-100 kg/ha.

OCHRONA CHEMICZNA

a) przedsiewnie- Treflan 240 EC – 1,5-2l/ha

b) bezpośrednio po siewie- Butisan 400 SC – 3l/ha ; - Butisan 500 SC – 2,5 l/ha

ZBIÓR

jednofazowy gdy łuszczyny są

żółte i nie pękają. W niekorzystnych warunkach pogodowych możliwa jest

desykacja, do wykonania której można zastosować preparat dopuszczony do

stosowania na plantacjach nasiennych (możliwość uszkodzenia zarodka).

EFEKT FINALNY

pełnowartościowy materiał

siewny powinien mieć do 10 % wilgotności, bez udziału przytulii czepnej

(trudności z doczyszczeniem). Przy starannie wykonanych zabiegach

agrotechnicznych realny jest plon netto na poziomie 15 q/ha. PN

CIECHSEED zachęca Producentów z naszego regionu do kontraktowania

gorczycy białej odm.BARKA gdyż:

a) nie nastręcza ona większych problemów w procesie produkcji

b) jako roślina o znikomych wymaganiach nie obciąża rolnika wysokimi nakładami

c) jako roślina alternatywna znacząco wpływa na zwyżkę plonu roślin następczych

d) daje producentowi możliwość dodatkowego zarobkowania


Hubal

 • odmiana czerwono-kwitnąca, liściasta, o wysokim plonie nasion
 • nasiona o wysokiej zawartości białka ogólnego
 • rośliny równomiernie dojrzewające, odporne na osypywanie nasion,
 • jedna z najbardziej odpornych odmian liściastych na wyleganie przed zbiorem
 • polecana również do siewu w mieszankach ze zbożowymi w plonie głównym oraz w poplonach w siewie czystym lub w mieszankach

WYSOKI PLON NASION I BIAŁKA!

UPRAWA

 • Peluszka powinna być uprawiana na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego i zbożowo pastewnego mocnego. Najwyższe plony uzyskuje się na glebach o odczynie obojętnym, prowadzonych w wysokiej kulturze. Uprawa przedsiewna roli pod peluszkę nie powinna być wykonywana na zbyt mokrej glebie.
 • Termin siewu powinien być jak najwcześniejszy, od połowy marca. Nasiona umieszcza się na głębokość 6-8 cm. Obsada dla peluszki - 100 roślin/m2. Przed siewem nasiona należy zaprawić, np. Vitavax 200F. Zabieg ten gwarantuje ochronę przed chorobami i lepsze wschody. Nasiona warto zaprawić również Nitraginą zawierającą bakterie brodawkowe.
 • Nawożenie azotowe jest zminimalizowane i ogranicza się do dawki startowej 20-30kg/ha podanej przedsiewnie. Nawożenie fosforowo-potasowe z reguły stosuje się jesienią przed orką zimową w dawce: 70 – 100 kg P2O5/ha, 100-140 kg K2O /ha. Wapnowanie gleb zaleca się przy ph mniejszym od 5,5, w dawce 5-3t/ha.
 • Zwalczanie chwastów stosuje się bezpośrednio po siewie np. Command 480 EC 0,2 l/ha +Afalon 50 WP 1kg /ha. Gdy rośliny osiągną 6-12cm wysokości tj. w fazie pierwszych czepnych wąsów można zastosować np. Basagran 480 SL – 2,5 -3 l/ha – jednorazowo lub w dawkach dzielonych.
 • Zabieg zwalczania strąkowca należy przeprowadzić w okresie zawiązywania pierwszych strąków a następnie powtórzyć po 10 dniach np. Sumi-Alpha 050 EC – 0,2 l/ha. Wszystkie zabiegi ochrony roślin należy wykonywać zgodnie z zaleceniami IOR-u.
 • Zbiór roślin jednofazowy kombajnem. Omłot peluszki wymaga starannego uregulowania podzespołów kombajnu (zmniejszenie obrotów bębna młócącego (400 obr./min), zwiększenie szczeliny między klepiskiem a bębnem młócącym, właściwe dobranie sit).
 • Peluszka może być uprawiana w siewie czystym lub też w mieszankach, które lepiej plonują i równomierniej dojrzewają zwłaszcza na glebach lżejszych, a obecność peluszki korzystnie wpływa na strukturę gleby. Zaleca się, aby udział peluszki w mieszankach wynosił w zależności od kompleksu glebowego od 30-50% normy jego wysiewu, a zbóż 70 -50%.

Przykłady mieszanek zbożowo – grochowych
 

peluszka 80 kg/ha + jęczmienia 90 kg/ha

peluszka 70 kg/ha + jęczmień 35 kg/ha + owies 70 kg/ha

peluszka 120 kg/ha + 120 kg/ha pszenżyta

Przykłady poplonów ścierniskowych z peluszką

peluszka 80 kg/ha + jęczmienia 90 kg/ha

peluszka 70 kg/ha + jęczmień 35 kg/ha + owies 70 kg/ha

peluszka 120 kg/ha + 120 kg/ha pszenżyta


GROCH BIAŁY

Groch siewny Tarchalska

Groch siewny Tarchalska to odmiana wąsolistna, biało-kwiatowa, przydatna na cele spożywcze i paszowe.
Cechuje ją wysoki i stabilny plon nasion w latach, a termin kwitnienia i dojrzewania średni.
Są to rośliny niewylegające do zbioru i odporne na pękanie strąków i osypywanie nasion.

Do uprawy grochu siewnego najodpowiedniejsze są kompleksy pszenne, żytni bardzo dobry oraz zbożowo pastewny mocny. Najwyższe plony uzyskuje się na glebach o odczynie obojętnym, prowadzonych w wysokiej kulturze. Uprawa przedsiewna roli pod groch nie powinna być wykonywana na zbyt mokrej glebie.
 

Termin siewu powinien być jak najwcześniejszy, od połowy marca. Nasiona umieszcza się na głębokość 6-8 cm. Obsada w przypadku form wąsolistnych - 110-120 roślin/m2. Przed siewem nasiona należy zaprawić, np. Vitavax 200F. Zabieg ten gwarantuje ochronę przed chorobami i lepsze wschody. Nasiona warto zaprawić również Nitraginą zawierającą bakterie brodawkowe.
Nawożenie azotowe jest zminimalizowane i ogranicza się do dawki startowej 20-30 kg/ha podanej przedsiewnie. Nawożenie fosforowo-potasowe z reguły stosuje się jesienią przed orką zimową w dawce: 70 - 100kg P2O5 /ha, 100-140 kg K2O /ha. Wapnowanie gleb zaleca się przy ph mniejszym od 5,5, w dawce 5-3 t/ha.
Zwalczanie chwastów stosuje się bezpośrednio po siewie np. Command 480 EC 0,2 l/ha +Afalon 50 WP 1kg /ha. Gdy rośliny grochu osiągną 6-12cm wysokości tj. w fazie pierwszych czepnych wąsów można zastosować np. Basagran 480 SL - 2,5-3 l/ha - jednorazowo lub w dawkach dzielonych. Zabieg zwalczania strąkowca należy przeprowadzić w okresie zawiązywania pierwszych strąków a następnie powtórzyć po 10 dniach np. Sumi-Alpha 050 EC - 0,2 l/ha. Wszystkie zabiegi ochrony roślin należy wykonywać zgodnie z zaleceniami IOR-u.
Zbiór roślin jednofazowy kombajnem. Omłot grochu wymaga starannego uregulowania podzespołów kombajnu (zmniejszenie obrotów bębna młócącego (400 obr./min), zwiększenie szczeliny między klepiskiem a bębnem młócącym, właściwe dobranie sit).


TRAWNIKI

Termin siewu

Siewu nasion należy dokonać od kwietnia do października w odpowiednio przygotowaną glebę.

Przygotowanie gleby:

Przed przystąpieniem do siewu należy usunąć chwasty, starą

darń i kamienie. Powierzchnię wyrównać, a glebę użyźnić. Wysiać od 2 do 3

kg nawozu do trawników na 100 m2 powierzchni, oprócz tego zaleca się

rozrzucenie torfu w ilości 160-200 litrów. Nawozy i torf przemieszać z

glebą na głębokość 5-8 cm.Siew nasion:

Na powierzchnię 100 m2 należy wysiać 2 do 3 kg nasion. Odważoną porcję nasion podzielić na połowę i wysiać dwukrotnie na krzyż. Następnie za pomocą wału kolczatki lub grabi przemieszać nasiona z glebą na głębokość 0,5 do 1 cm. Po wykonaniu tej czynności powierzchnię należy uwałować. Do momentu wschodu trawy (ok. 3-4 tygodni) utrzymywać powierzchnię gleby w sanie wilgotnym – często zraszając (trawnik należy podlewać wcześnie rano lub późnym wieczorem).

Koszenie i pielęgnacja trawnika:

Pierwsze koszenie trawnika wykonać przy wysokości trawy 10 cm skracając ją do 5 cm. Następne koszenia wykonywać regularnie skracając ruń do 3 cm. Najlepsze efekty daje koszenie trawnika za pomocą kosiarki elektrycznej lub spalinowej zaopatrzonej w kosz zbierający. Nawożenie pogłówne wykonać w marcu stosując 3 kg nawozu do trawników na 100 m2. W okresie suszy stosować deszczowanie najlepiej w godzinach wieczornych. Ładnie wyglądające, intensywnie podlewane i często koszone trawniki z powodu intensywnej eksploatacji oraz usuwania skoszonej trawy z powierzchni trawnika wykazują brak potrzebnego do odbudowy tkanki miękiszowej azotu. Objawia się to poprzez utratę koloru trawy i jej stopniowe przerzedzanie. Aby temu zapobiec zalecamy stosowanie „Nawozu do trawników szybki efekt dywanowy” z serii posypowych nawozów Agrecol. Jest to wysokiej jakości granulowany nawóz o podwyższonej zawartości azotu (N) 34%, przeznaczony do nawożenia trawników. Stosowany ściśle z zaleceniami działa szybko i efektywnie wpływając na intensywnie zielone

wybarwienie trawy, jej prawidłową gęstość i wysoką zdrowotność.

Zalecane herbicydy:

W przypadku wystąpienia chwastów dwuliściennych na trawnikach należy zastosować herbicyd (np. Golf 292 EW, Bofix 260 EC) zwalczający jednoroczne i wieloletnie chwasty dwuliścienne jak: mniszek pospolity (popularnie zwany „mleczem”), szczaw polny, skrzyp polny, koniczyna biała, babka lancetowata, komosa biała, rdest powojowy, pięciornik gęsi, rumian polny i inne. Preparaty te należy stosować od wiosny do wczesnej jesieni (kwiecień – połowa września) w okresie intensywnego wzrostu chwastów. Zalecana dawka to od 20 do 40 ml środka na 100 m2 powierzchni. Wyższą dawkę zastosować gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju, przy silnym zachwaszczeniu, zwłaszcza chwastami wieloletnimi, głęboko korzeniącymi się. Przy masowym występowaniu chwastów na gęstych trawnikach dawkę środka podwyższyć do 60 ml na 100 m2 powierzchni. Środków tych nie należy stosować na trawnikach młodych z roślinami słabo ukorzenionymi, na rośliny chore, suche lub uszkodzone w czasie nadmiernej suszy lub przed zbliżającym się deszczem. Nie należy też kosić trawnika co najmniej 7 dni przed zastosowaniem środka (aby zwalczane chwasty wytworzyły odpowiednią powierzchnię liści) oraz co najmniej 7 dni po zastosowaniu środka (aby środek przemieścił się do korzeni chwastów). Jeśli konieczne jest zniszczenie zachwaszczenia wtórnego, zabieg powtórzyć po około 6-10 tygodniach od zastosowania środka. Po zastosowaniu jednego z wyżej wymienionych herbicydów wskazane jest zastosowanie „Nawozu do trawników zachwaszczonych” firmy Agrecol. Jest to wysokiej jakości specjalistyczny nawóz w którym 15,5% zawartości łatwo dostępnego azotu w formie azotanowej w odpowiedniej konfiguracji z wapniem sprawiają, że intensywnie zadarniająca powierzchnię trawa rośnie stosunkowo szybko nie dopuszczając do ponownego rozwoju chwastów. Odkwaszający charakter nawozu wpływa na lepszą dynamikę wzrostu trawy co ogranicza wzrost i rozwój chwastów.

Dodatkowe zabiegi:

W przypadku występowania w trawniku mchu należy powierzchnię odkwasić – służy do tego m.in. nawóz wapniowo – magnezowy Dolomit, który stosuje się w dawce 0,5 – 1 kg na m2 powierzchni, można też zastosować nawóz firmy Agrecol „Anty – mech do trawników”. Intensywne eksploatowanie przez silnie krzewiącą się trawę podłoże trawnika zostaje szybko pozbawione niezbędnego roślinom azotu. Na ładnie wyglądającym, zadbanym trawniku w miarę upływu czasu zaczynają pojawiać się żółte place, które z czasem przykrywają niemal całą jego powierzchnię. Należy wówczas dokonać zabiegu areacji, polegającego na przecięciu za pomocą areatora darni, przy jednoczesnym wygrabieniu zeschniętych źdźbeł trawy.

Zastosowanie po wykonaniu tego zabiegu zwykłych, zalecanych na trawniki nawozów wieloskładnikowych (N-P-K) jest nieuzasadnione, ponieważ zawierają one zbyt mało azotu (N) 18-20% w postaci zbyt wolno przyswajalnej. Aby temu zapobiec zalecamy stosowanie „Nawozu do trawników przeciw żółknięciu traw” firmy Agrecol, który jest wysokiej jakości granulowanym nawozem mineralnym zawierającym azot (N) 46% w postaci łatwo przyswajalnej oraz żelazo (Fe) w formie schelatowanej.

Jest on przeznaczony do nawożenia trawników, w celu likwidacji oraz zapobiegania zjawiskom żółknięcia traw, spowodowanych niedoborem azotu, brakiem przyswajalności składników pokarmowych związanych z niedoborem żelaza oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych (wysychanie związane z nadmiernym operowaniem promieni słonecznych na darń trawnika).

W ciągłej sprzedaży oferujemy narzędzia ogrodnicze firmy TECH-MŁOT, VICTUS, kosiarki elektryczne i spalinowe firm VICTUS i OLEO-MAC, opryskiwacze firmy MAROLEX. W sprzedaży posiadamy też specjalistyczne podłoża ogrodnicze firm KRONEN.


Nasze produkty konfekcjonowane i sprzedawane są

 pod znakiem firmowym "Ciechseed"

nafarbexjpg

Jesteśmy tak blisko zaledwie 250 m - docieramy wszędzie 

Produkcja własna

 • mieszanki traw gazonowych 

 • mieszanki traw pastewnych

 • zboża jare i ozime

 • rośliny oleiste

 • rośliny strączkowe

 

Produkt najbardziej doceniany przez naszych klientów to

mieszanka traw o nazwie MARAKANA


Zapraszamy do odwiedzenia naszych sklepów ......dobra jakośc za umiarkowaną cenę !!!!!!


Trawy pastewne

Folie ogrodnicze

Folia ogrodnicza trójwarstwowa

Folia ogrodnicza  dzięki unikalnej trójwarstwowej strukturze spełnia najwyższe wymagania profesjonalnych hodowców warzyw i kwiatów.

Jej absorpcja cieplna na poziomie ponad 80% wpływa na wzrost wydajności upraw, przyspiesza wegetację roślin oraz stanowi efektywną ochronę przed mrozem, dając znaczące oszczędności energii cieplnej w tunelach ogrzewanych.

Nadaje się do montażu na konstrukcjach tunelowych wysokich i niskich wykonanych z rur PCV, kątowników i prętów metalowych lub elementów drewnianych o wygładzonej powierzchni.

ZASTOSOWANIE:

 • do budowy tuneli ogrodniczych na okres do 5 sezonów

 • do osłony upraw w ogrodnictwie, rolnictwie i leśnictwie

 • do upraw wymagających dużej intensywności światła, szczególnie w okresach niskich temperatur czy zachmurzeń, np.: róż czy wczesnych odmian warzyw

ZALETY:

 • niski współczynnik odbicia światła zapewniający wysoką przepuszczalność promieniowania słonecznego

 • selektywna przepuszczalność promieniowania podczerwonego

 • dobre właściwości antyelektrostatyczne

 • lekkość i elastyczność

 • wysoka trwałość, odporność na rozciąganie, przebicie i rozdarcie

 • odporność na działanie czynników atmosferycznych i promieni UV

 • nieprzepuszczalność dla pary i gazów

 • łatwość montażu

 • możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur, od -40° C do +50° C

 • na zamówienie dostępna w wersjach specjalnych, o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych, antyfoggingowych, termoizolacyjnych

PARAMETRY:

Folia  jest dostępna w kilku rodzajach, stosownie do planowanego okresu użytkowania:

UV-2 produkt stabilizowany na 2 sezony, UV-3 produkt stabilizowany na 3 sezony, UV-4 produkt stabilizowany na 4 sezony oraz UV-5 produkt stabilizowany na 5 sezonów.

Agrotkaniny

Wielokrotnie nagradzane na targach branżowych (Agrotargi, GAL - OPAK, POL ECO) agrotkaniny Wigolen cieszą się od lat uznaniem nie tylko w Polsce.

Ich wyjątkowe właściwości i parametry są nieustannie dopracowywane, by jeszcze efektywniej przyczyniać się do zwiększania plonów, podwyższania jakości owoców oraz lepszego wzrostu drzew i krzewów w rolnictwie i sadownictwie.

ZASTOSOWANIE:

 • do głuszenia chwastów w szkółkarstwie, sadownictwie, ogrodnictwie

 • do ściółkowania drzew, roślin uprawnych, krzewów ozdobnych, kwiatów

 • do ochrony przed szkodnikami glebowymi

 • w zakładaniu ogrodów, pokrywaniu skarp

 • w punktach sprzedaży drzew i krzewów ozdobnych

 • w szklarniach i tunelach foliowych (tkanina biała).

ZALETY:

 • wysoka przenikalność wody i powietrza

 • utrzymuje właściwą wilgotność gleby

 • podwyższa temperaturę gleby w okresie wegetacji

 • nie hamuje przenikania nawozów do gleby

 • poprawia warunki fitosanitarne - chroni rośliny przed chorobami

 • powstrzymuje wzrost chwastów

 • chroni przed bakteriami

 • odporna na grzyby i pleśnie

 • chemicznie obojętna dla gleby

 • nie ulega procesowi gnicia w kontakcie z wodą

 • ekologiczna (ograniczenie opryskiwania herbicydami)

 • konkurencyjna cena

 • trwałość do 5 lat, dzięki stabilizacji UV

 • szeroki wybór parametrów i wymiarów


Folia kiszonka - sianokiszonka

Folia kiszonkarska

Folia kiszonkarska  cieszy się od lat zasłużoną popularnością wśród producentów kiszonek.

Dzięki swej trójwarstwowej strukturze jest niezwykle wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne oraz odporna na czynniki atmosferyczne. Doskonale zabezpiecza pasze przed dostępem powietrza oraz promieniowana cieplnego, co zapewnia optymalny przebieg procesów fermentacyjnych.

ZASTOSOWANIE:

 • w produkcji pasz

 • do kiszenia świeżych oraz przewiędłych roślin zielonych

 • jako okrycie zewnętrzne pryzm

 • do wykładania silosów z kiszonkami

 • do okrywania kopców z korzeniami i bulwami roślin pastewnych

ZALETY:

 • zwiększona wytrzymałość mechaniczna i wysoka odporność na przebicia

 • znacznie ograniczona przepuszczalność gazów

 • nieprzepuszczalność dla długofalowego promieniowania cieplnego

 • podwyższone parametry

 • termoizolacyjne

 • wysoka odporność na promieniowanie UV

 • lekkość i elastyczność

 • łatwość stosowania

 • konkurencyjna cena

PARAMETRY:

 • Szerokość: 6 m, 8 m, 12 m

 • Długość: 33 mb, 33 mb

 • Kolor

 

Najlepsze folie do kiszonek i sianokiszonek są produkowane tzw. metodą rozdmuchu.
Folia taka powstaje przez wydmuchiwanie pod ciśnieniem płynnej masy polietylenu i formowanie jej w postaci tzw. balonu.

W zależności od wielkości maszyn produkujących folię tzw. ekstruderów, balon taki może dochodzić do kilkunastu metrów wysokości i 2-2.5 m średnicy. Ten sposób produkcji zapewnia nadanie folii wytrzymałość i elastyczność zarówno w kierunku wzdłużnym jak i poprzecznym. Ma to bardzo duże znaczenie przy pakowaniu balotów, gdzie ważna jest zarówno rozciągliwość folii tzw. stretch - stąd czasem mówi się stretch rolniczy -jak i jej odporność na przedarcie i przebicie. Siły działające od środka balotu, rozprężają folię na zewnątrz we wszystkich kierunkach. Musi ona więc nie tylko dawać się odpowiednio rozciągać, co umożliwia odpowiednie ściśnięcie balotu, ale być też odpowiednio wytrzymała i elastyczna w kierunku poprzecznym.

Inną istotną cechą dobrych folii do kiszonek  i  sianokiszonek jest ich trwałość. Czynnikiem bardzo  negatywnie oddziałującym na wszystkie folie są promienie słoneczne, a ściślej mówiąc promieniowanie ultrafioletowe (UV), które jest emitowane przez słońce. Każdy wie jak zachowuje się skóra człowieka, kiedy za długo przebywamy na słońcu bez ochrony. Lepiej chronić naszą skórę przed nadmiarem promieni słonecznych. Tak samo jest z folią. Dlatego człowiek używa np. odpowiednich kremów z filtrami UV, natomiast folia do owijania balotów jest chroniona poprzez tzw. stabilizatory UV. Taki stabilizator chroni folię przed kruszeniem się i pękaniem czyli rozpadem i pozwala na pozostawianie jej na otwartym powietrzu przez długie miesiące. Stabilizator UV nie ma za zadanie zatrzymywać i nie przepuszczać promieni UV do środka balotu, tylko zapewniać "długowieczność folii", ma chronić folię przed zbyt szybkim rozpadem. Inaczej mówiąc stabilizatory UV neutralizują zgubne działanie promieni UV na folię.

NASIONA KWALIFIKOWANE "CIECHSEED"