Przedsiębiorstwo Nasienne " C I E C H S E E D " mgr inż. Dariusz Żmijewski
Centrum Ogrodnicze "Świat Ogrodów"
Strona główna
Katalog 2015 / 2016
Produkty
Oferta
Kontakt
Linki - info o produktach
Rzepak ozimy /kukurydza

Oferta nasion rzepaku ozimego 2015
Odmiany liniowe
Jimmy    420 zł/j.s. 3 ha /2,1 min nasion  215 zł/j.s 1,5 ha 
Sammy   420 zł/j.s  3 ha /2,1 mln nasion  215 zł/j.s 1,5 ha
Odmina mieszancowa
DK EXWILL F1 725 zł/j.s 3 ha

                        Oferta na nasiona mieszańców kukurydzy sezon 2015

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Przedsiębiorstwo Nasienne "Ciechseed" Ciechanów ul.Śmiecińska 14 tel. 23-672 20 88 e-mail : ciechseed@poczta.onet.pl

 
Odmiany polskie

Cena do 28 lutego za 50 000 nas.

Cena do 31 marca za 50 000 nas.

Cena do 30 maja za 50 000 nas.

1-5 j.s.
6-10 j.s.
11-20 j.s.
<20 j.s.
1-5 j.s.
6-10 j.s.
11-20 j.s.
<20 j.s.
1-5 j.s.
6-10 j.s.
11-20 j.s.
<20 j.s.
Buran K / Wiarus K
157 zł
152 zł
147 zł
142 zł
159 zł
154 zł
149 zł
144 zł
161 zł
156 zł
151 zł
146 zł
Glejt K
157 zł
152 zł
147 zł
142 zł
159 zł
154 zł
149 zł
144 zł
161 zł
156 zł
151 zł
146 zł
Prosna K
157 zł
152 zł
147 zł
142 zł
159 zł
154 zł
149 zł
144 zł
161 zł
156 zł
151 zł
146 zł
Vitras K
176 zł
171 zł
166 zł
161 zł
178 zł
173 zł
168 zł
163 zł
180 zł
175 zł
170 zł
165 zł
Lober K/Z
150 zł
145 zł
140 zł
135 zł
152 zł
147 zł
142 zł
137 zł
154 zł
149 zł
144 zł
139 zł
Cedro Z
157 zł
152 zł
147 zł
142 zł
159 zł
154 zł
149 zł
144 zł
161 zł
156 zł
151 zł
146 zł
Fido Z
150 zł
145 zł
140 zł
135 zł
152 zł
147 zł
142 zł
137 zł
154 zł
149 zł
144 zł
139 zł
Reduta K
169 zł
164 zł
159 zł
154 zł
171 zł
166 zł
161 zł
156 zł
173 zł
168 zł
163 zł
158 zł
San K
169 zł
164 zł
159 zł
154 zł
171 zł
166 zł
161 zł
156 zł
173 zł
168 zł
163 zł
158 zł
K-kiszonka ; Z- ziarno
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odmiany zagraniczne

Cena zbytu na 2015 za 50 000 nas.- DANUBIO  80 000 nas.

Cena detaliczna brutto

1-5 j.s.
<6 j.s.
Fabell K

                                                                   180,60 zł

                                                                     175,00 zł

                                                                 170,00 zł

Rubenius K/Z

                                                                   180,60 zł

                                                                     175,00 zł

                                                                 170,00 zł

Eduardo K/Z

                                                                   246,75 zł

                                                                     241,00 zł

                                                                 236,00 zł

Danubio K/Z

                                                                   437,85 zł

                                                                     428,00 zł

                                                                 418,00 zł

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odmiany Saaten Union

Cena zbytu na 2014 za 80 000 nas.

Sugerowana cena detaliczna brutto

Cena po rabacie <3 j.s. brutto

Subito K

                                                                                                              493,50 zł

 
 
 
 
 
478,70 zł
Suanito K

                                                                                                              462,00 zł

 
 
 
 
 
448,14 zł
Sulano Z

                                                                                                              514,50 zł

 
 
 
 
 
499,07 zł
System K/Z

                                                                                                              420,00 zł

 
 
 
 
 
407,40 zł
Sumaris K

                                                                                                              525,00 zł

 
 
 
 
 
509,25 zł
Suprem Z

                                                                                                              504,00 zł

 
 
 
 
 
488,88 zł

 

 


 
Trawy gazonowe
Trawy pastewne
Nasiona Rolnicze
Zboża ozime 2015
Rzepak ozimy /kukurydza
Folie ogrodnicze
Folie kiszonka-sianokiszonka